TPCN - Bột Đông trùng hạ thảo

Bột Đông trùng hạ thảo, Đông trùng hạ thảo là một loại sản phẩm quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm... 

Đông Trùng Hạ Thảo Ichita
Liên hệ để biết giá